Peron


O spoločnosti

Sme rodinná firma, ktorá sa venuje vývoju, výrobe, zároveň ako práčovňa a čistiareň a ako dodávateľsko-obchodná firma spĺňame všetky náročné kritériá pre potreby priemyslu na Slovensku a v celej Európe.

Našim klientom poskytujeme komplexné služby od vypracovania návrhov na vhodné používanie Osobných Ochranných Pracovných Odevov a Osobných Ochranných Pracovných Pomôcok cez dodávanie, uskladnenie, manipuláciu až po údržbu. Táto celá škála služieb je postavená tak, aby sa klient mohol na nás na 100 % spoľahnúť, a aby sa nemusel báť zbytočných nákladov , o ktoré sa pre Vás starať je pre nás samozrejmosťou.

Ak máte problém s OOPP a neviete si rady sme tu pre Vás a stále budeme.

Team Peronslovakia s.r.o.

Našou hlavnou výhodou v poskytovaní služieb je flexibilita pri riešení požiadaviek, od rôznych druhov podnikov z celej Európy. Vykonávame audit používania ochranných prostriedkov a pomôcok, na základe ktorého môže firma vidieť s prehľadom, v akej pozícii sa nachádza. A čo môže dosiahnuť pri zmene nastavení, resp. sa utvrdiť, že výsledky ktoré audit ukáže, opodstatnia pokračovanie v už nastavenom systéme.