Protiporézne rukavice (6 produktov)  • bodné / rezné rany, odreniny
  • prach, vlákna

  • bodné / rezné rany, odreniny
  • prach, vlákna

  • údery, náraz, pomliaždeniny
  • bodné / rezné rany, odreniny
  • nadmerná záťaž
  • prach, vlákna